_________________________________________________________________________________________________________________________

PROSJEKTERLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html
KONTAKT OSSmailto:ellen@ledsten.no?subject=e-postemne
TILBAKELEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html


FIRMAOPPLYSNINGER:


KOMPETANSE:

Allsidig erfaring med innvendig totalplanlegging av større  nybygg- rehab- og transformasjonsprosjekter. Detaljplanlegging av møblering, belysning, materialer etc.og spesialdesign av  fastinnredning i offentlig og privat sammenheng. Forøvrig allsidig erfaring med brukergrupper  i forbindelse med flytting og integrering i åpne kontorløsninger. Spesialkompetanse på transformasjon av store fabrikk/ lagerbygg.


LEDSTEN ARKITEKTUR AS er en videreføring av foretak etablert oktober  2002, interiørarkitekt Ellen Ledsten MNIL er eier og dagl. leder .


FARTSTID:

Daglig leder har over 20 års praksis, derav fire år som ansvarlig partner i Logg Arkitektur as, og 15 år med eget firma.


VERKTØY:

Mac med tegneprogrammet Vector Works med 3D program.

Sketch Up skisseverktøy for visualisering i 3D


ASSISTANSE:

Tilknyttet datahjelp/teknisk tegner  (ved behov) som har spesialkompetanse på mac og VW. Arkitekter og interiørarkitekter knyttes også til kontoret ved behov.


MEDLEMSKAP: MNIL; Norske Interiørarkitekters Landsforbund og AFAG; Arkitektenes Fagforbund.

             ELLEN LEDSTEN

             INT.ARK.MNIL, Master  ved SHKS 1994,

             DAGLIG LEDER  tlf  93467561

           


 
           

postadr: haråsveien 9a ,0283 oslo

besøksadresse : Bygdøy Alle 5, 4. etg.


kontakt tlf: 934 67 561


hjemmeside: www.ledsten.no

mail: ellen@ledsten.noCV og referanser sendes ut på forespørsel.

 

KONTORET
PRESSE
LEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PRESSE_ETC._3_PROSJEKTPRESENTASJONER.html


Ledsten Arkitektur AS ble etablert av Ellen Ledsten i 2002, siden den gang har kontoret håndtert flere store komplekse rehabiliteringer og

transformasjonsprosjekter.

Prosjektet Mat-og Merkevarehuset på Grünerløkka (2016), der Ledsten arkitektur har vært både ARK og IARK på innvendig bygg,

har vunnet flere priser deriblant Oslo Bys Arkitekturpris, Designers Saturdays best interior, og Oslo Arkitektforenings arkitekturpris.


Kontoret arbeider alltid i tett dialog med byggherre, og har lang erfaring med programmering/prosjektutvikling og spesifikasjon for anbudsmateriale.

og påfølgende arbeid med brukerprosesser og omorganisering.


Vi har høy fokus på brukervennlighet, materialkvalitet og detaljering med ambisjon om sømløs sammenhenger mellom byggets arkitektur, detaljer og møblering. 

Prosjektene våre styres alltid i tråd med oppdragsgivers omforente budsjett og fremdrift.