_________________________________________________________________________________________________________________________

PROSJEKTERLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html
TILBAKELEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html
KONTORETLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_FIRMAOPPLYSNINGER.html

TRANSFORMASJON :-Mat -og Merkevarehuset på Grunerløkka-Mills


ARBEIDSOMFANG: Ledsten arkitektur AS har prosjektert alle innvendige arbeider for transformasjonen,- inklusive romprogramering, og detaljer som skiltplan og møbeldesign og belysning.

SAMARBEIDSPARTNER: Element Arkitekter -prosjektering utvendig bygg. fasade.

ADRESSE: Sofienberggaten 19

FERDIGSTILT: 2016

AREAL: 4500m2

MAREIALBRUK/MILJØ: bevaring av eksisterende betongbygg, etablering av jordvarmeanlegg, LED på all belysning og behov-styrt lys og ventilasjon,

generell bruk av varige naturmaterialer. hovedsaklig, råstål, heltre  glass og  resirkulert messing, og miljømerket gjennomgarget MDF


PROSJEKTLEDER LA: Ellen Ledsten, int ark mnil innleide medarbeidere Jonas Bringager ARK, og Vibeke Engene ARK

ENTREPRENØR: Oslo Entreprenør  AS

BYGGHERRE: Agra foods

BRUKER: Mills DA


INNOVASJONSFABRIKKEN – ”OM Å FINNE SJELEN I FABRIKKBYGGET”


Millsadministrasjonen var tidligere spredt over fire bygninger, i den midterste, Sofienberggata 19 har Ledsten Arkitektur AS transformert innvendig bygg fra majonesfabrikk til nytt hovedkvarter med kontor og matfaglig senter. Mills og deres ansatte er endelig samlet i ett bygg  - noe som er avgjørende for god drift og videreutvikling av Mills’ Samtidig videreføre de en over 130 år lang historie og tilstedeværelse på Grünerløkka. Sentrale elementer i prosjektet har vært, miljøvennlig utnyttelse av et

eksisterende betongbygg, samlokalisering, oversiktlig organisering, identitet, synlighet og tilgjengelighet fra gate, og ikke minst bevaringen av fabrikkbyggets særpreg inn i

de nye moderne lokalene.


Behovet for store fleksible fellesarealer med kantine og matfaglig senter er bakgrunn for idéen om en åpen glassfasade mot gateplan samt åpning av 1/3 av dekket mellom 1.

og U.etg. Matfaglig senter er Mills’ utviklingskjøkken hvor de tester nye oppskrifter, holder kurs og presentasjoner samt gjennomfører smakstesting. Dette er nå synlige

funksjoner som tidligere lå bortgjemt både for bedriften selv og publikum.


Eksisterende bygning består av kraftige plasstøpte betongdekker og søyler. Disse er sandblåst og eksponert for å utnytte termiske egenskaper i betongen, samtidig understrekes byggets fortid som industrilokale. Som kontrast er det innført ca. 750m2 flunkende messing i himlinger og i vegger rundt møterom. En ny generøs plasstøpt betongtrapp er

etablert sentralt i bygget. UU-funksjoner som HC-rampe ved inngang er løftet fram som et viktig formalt grep. Sentral plassering av heis samt oversiktlig og fleksibel møblering og planløsning bidrar til god tilgjengelighet i hele bygget.


Den nye fasaden mot nord, tegnet av Element Arkitekter AS er  i glass med felter av toveisspeil. Den er utformet for å høste så mye av daglyset som mulig inn i de dype lokalene.

Den svært minimale og særegne fasaden tydeliggjør Mills’ identitet, historie og forankring til området.


https://arkitektur-n.no/prosjekter/mat-og-merkevarehuset-pa-gruenerlokka
https://arkitektur-n.no/prosjekter/mat-og-merkevarehuset-pa-gruenerlokkahttps://arkitektur-n.no/prosjekter/mat-og-merkevarehuset-pa-gruenerlokkashapeimage_5_link_0 
PRESSE
LEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PRESSE_ETC._3_PROSJEKTPRESENTASJONER.html
  P R O S E S SLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_Mat-_og_Merkevarehuset_pa_Grunerlkka_Mills_prosess.html
  T E G N I N G E R  LEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_Mat-_og_Merkevarehuset_pa_Grunerlkka_Mills_tegninger.html
  K O N T O R E T A S J ELEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_Mat-_og_Merkevarehuset_pa_Grunerlkka_Mills_2_kont..html

FOTO:Ivan Brodey

FOTO:Jonas Adolfsen

x

FASADE; Element Arkitekter AS

FASADE; Element Arkitekter AS

FOTO:JohnnyVaetNordskog

FOTO:Ivan Brodey

  P R I S E R / P R E S S ELEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PRESSE_ETC._3_PROSJEKTPRESENTASJONER.html
  K O N T O R E T A S J ELEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_Mat-_og_Merkevarehuset_pa_Grunerlkka_Mills_2_kont..html