P R O S J E K T  L E D E R E R F A R I N G  
ellen ledsten
                
KONTOR


Mills/Agra Mat-og Merkevarehuset på Grunerløkka transformasjon fra 
fabrikk til kontor og matsenter 4500 m2 (2013-17)
BankID i vika Atriun ombygging (2017)
Norsk Form DOGA ominnredning (2013)
Norsk Designråd DOGA  ominnredning/møbeldesign (2013)
DATUM totalrehabilitering toppetasjer i kontorbygg 600 m2 (2011)
Eiendomsspar, Forprosjekt ombygging lagerhall til kontor 2500 m2 (2011)
USBL (Ungdommens Boligbyggerlag) rådgivning flytteprosjekt og prosjektering innredning  ca 2800 m2  ( 2008-10)
ABG Sundal Collier ASA,
London- og  Frankfurtkontor videreføring av konsept på Oslokontoret. (2009-10 )
ABG Sundal Collier ASA
Oslokontoret: totalrehabilitering og spesialdesign av kontormøbler og fastinnredning.ca 4000m2 (2006-08 ) 
Marsh Norge, ca 1000 m2 (2010)
Dyvi AS, ca 500 m2 (2009)
Unison forsikring AS (2009)
INTEX Resources, totalrehablitering og møbeldesign .ca 500 m2 ( 2008 ) 
ISS/Ergo Group oppgradering kontor åpne løsninger for ledelsen i Ergo (2005 ) 
SAS Norge Gardermoen, pilotprosjekt åpne løsninger.ca 2000 m2 (2001 logg)                 
SAS Norge Fornebu, rehabilitering og innføring av åpne løsninger ca.4000 m2
(2001 logg)
Ergo-Group (tidl.P.SDS) totalkonsept åpne løsninger, møbeldesign, kunde- senter 
trimrom, auditorium, IT-torg, café og kantine (300.p) tot. 20 000 m2. (1997-99 logg)
Oracle Norge as, løpende omstrukturering av hovedbygg, ca.2000 m2. 
(1997-00 logg)
Oracle Norge as innredning av nybygg med kontor og kantine tot. ca.700 m2 
(1999 logg)
IKT Norge. Innredning nye lokaler,150 m2 Skøyen.  (1999 logg)
Tine Meierier Ombygging kantine for 50 p. (1998), planlegging av kontor (2002 logg)


BOLIG 
Pilestredet Park leilighet ombygging (2018)
Usbl leiligheter nybygg og rehab. Storgata 47/49 og Osterhaugsgate 2 (2013)
Eiendomsspar, Forprosjekt, Cort Adelersgate 14. 
Planløsning og det.  av leiligheter (2004 )
Eiendomsspar, Forprosjekt, Hegdehaugsv.  25 
Prosjektering  planløsning og detaljering.(2004 )
Eiendomsspar, Eugeniesgt. Prosjektering leiligheter kjøkken,og bad. (2003 )


Enebolig totalrehabilitering/ ombygging 240 m2 (2011-12)
Rekkehus oppussing, nytt bad, møblering 180 m2 (2004-2009)
Leilighet Bislet, Totalrehablitering/ombygging 120 m2 (2009)
Hus Grefsen, Omprosjektering planløsning/ vinduer etc. på prospekt. (2009)
Hytte blefjell Totalrehabilitering/ ombygging 50m2 (2009)
Leilighet Majorstuen Totalrehabilitering/ombygging 120 m2 (2008 )
Loftsutbygging og endring leilighet 170 m2 (2003 LA)
Leilighet Skøyen Totalrehabilitering og møblering leilghet for utleie.( 2005) 
Kjellerutbygging og endr. leilighet 130 m2 (2001). 
Diverse mindre ombygginger av privathus og leiligheter, bad, kjøkken planløsninger.   

MØBELDESIGN
 Div. møbler spesial-designet til forskjellige prosjekter. 

 
LEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_FORPROSJEKT_HOFFSVEIEN_10.htmlLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_SC_LONDON.htmlLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_ERGO_GROUP.htmlhttp://www.byggenytt.no/prosjekter/flyporten/interior/pilotprosjekt.htmLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_HARASVEIEN.htmlLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_Rekkehus_ombergveien.htmlLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_FAM_BRINGAGER.htmlLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_ELSTERS_GT_tegninger___pdf.htmlLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_drammensveien_116.htmlLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_bolig_Kyrre_Greps_gt.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7shapeimage_1_link_8shapeimage_1_link_9

 

 

 

 CAFÉ/ RESTAURANT/KANTINE


Torggata 5 for Olav Thon fellesarealer og felleskantine for leietakere.

Baker Nordby på morensrud 40 p (2005)

Laks og vildt sentralen, Showroom med bespisning/ kont. arealer (2004 )

Guneriusbygget Olav Thon Gruppen, café for 50 personer.(2000 logg)

Sentrum Scene Olav Thon Gruppen, café for 60 personer. (2000 logg)

Sentrum Scene Olav Thon Gruppen, restaurantog bar /utleie for 120 p.. (2000 logg)


KJØPESENTER /BUTIKK


NAF Gårdene, Pilotprosjekt innredning av fotobutikk. 50 m2 (2003)

Oasen Storsenter Haugesund for Olav Thon Gruppen, nye kjellerarealer 500 m2 (2004 )

Inforamasenteret for Olav Thon Gruppen,, fellesarealer og cafè Tot. ca.1100 m2 (2002 logg)

Oasen Storsenter Haugesund for Olav Thon Gruppen, fellesarealer 2000 m2 (2002 logg)


FORSAMLINGSLOKALE/FELLESAREALER ETC.

Usbl utleieboliger as fellesarealer leiegårder  i (2011-12)

Evo, treningssenter planløsninger for diverse filialer. (2008-09 )

Vika Atrium, Olav Thon Gruppen  rehabilitering fellesarealer  ca 4000m2

samt rehabiliterig kontorareal diverse mindre leietagere i bygget  ( 2005-11) 

Høvik Idrettsforening.  Innr.  og planlegging bankettsal, garder. etc. ca 400 m2 (2002 logg)

Postbanken i  Sandvika Vest Pilotprosjekt for arbeidsplasserfor 6 rådgivere. (1998 logg).


   
            

_________________________________________________________________________________________________________________________

PROSJEKTERLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html
KONTAKT OSSmailto:ellen@ledsten.no?subject=e-postemne
TILBAKELEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html
KONTORETLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_FIRMAOPPLYSNINGER.html
PRESSE
LEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PRESSE_ETC._3_PROSJEKTPRESENTASJONER.html