_________________________________________________________________________________________________________________________

PROSJEKTERLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html
TILBAKELEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html
KONTORETLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_FIRMAOPPLYSNINGER.html


PROSJEKTET ER PRESENTERT : I ARKITEKTUR N NR 3 -2011 /OG SOM ET AV HOVEDPROSJEKTENE

I NILS ÅRBOK 2010/OG VAR BESØKSSTED I OSLO ÅPENT HUS 2011

ARBEIDERSAMFUNNETSPLASS 1, Usbls hovedkontor i Oslo


PROSJEKTET ER PRESENTERT : I ARKITEKTUR N NR 3 -2011 /OG SOM ET AV HOVEDPROSJEKTENE

I NILS ÅRBOK 2010/OG VAR BESØKSSTED I OSLO ÅPENT HUS 2011

ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1, HOVEDKONTOR FOR Usbl.


PROSJEKTINFO: 


Beskrivelse: Transformasjon av 7. og 8. etg. i næringsbygg. 


Adresse: Arbeidersamfunnets Plass 1 Tegnet i 1940 av Arkitekt Ove Bang 


Byggherre: Olav Thon Gruppen 


Leietaker : Usbl (Ungdommens boligbyggelag)


Størrelse: Ca 2600 m2 (eks fellesareal)


Prosjekterende interiørarkitekt:  LEDSTEN ARKITEKTUR AS  v. Int ark Ellen Ledsten i samarbeid med Arkitekt Sindre Hakestad (OTG)


Overtagelse: 01. sept. 2010


BESKRIVELSE:

Arealene har tidligere rommet samfunnssaler, råloft og kontorer. Rivearbeidene av de gamle arealene startet etter at Usbl hadde

fått tilpasset Arkitekt Sindre Hakestad sine plantegninger etter sine ønsker. Den nye planløsningen rommer, åpne kontorarealer i

randsonene, med et stort fellesareal over to etasjer i midtsonen. Det er etablert nytt overlys i taket over fellesarealene.

Usbl skal disponere hele arealet selv, til ca 120 ansatte. 


Randsonen mot fasade var tidligere kontorer og vi har valgt å understreke dette i materialvalget ved å gjøre disse områdene enkle

og hvite. Skille mellom midtsonen og arbeidsplassene markeres av en murpusset bærevegg. Gjennom store åpninger i denne

bæreveggen kommer man inn i midtsonen der materialer og konstruksjoner, både nye og gamle, understreker at dette tidligere

var lager og råloft. Ståldragere, forskallingsvegger og det hvelvede taket er beholdt. 

Rekkverk og trapp er laget nytt i glass og varmvalset råstål. Det samme råstålet er tatt igjen i omramming

på møteromsfronter og div. innredningselementer.


Midtsonen er ment å fungere som bedriftens hjerte, her kommer kundene inn.  Møterom, kantine, info-  kundesone, sosiale soner med

minikjøkken, biblioteksfunksjon etc.er lokalisert her.

Randsonene er forbeholdt de ansatte og her er det lagt opp til minst mulig trafikk ved at alle områder har print, kopi, og garderobe i

umiddelbar nærhet. 


Mange av møblene er spesialtegnet av Ledsen Arkitektur AS. 

Flexiboxer (print-, garderobe-, møtebox, infoskjermer, sofaer, kantine- og sosialsone bord, resepsjon med postrom,

kantine og minikjøkken etc. 

KANTINE OG SOSIALE SONER med spesialtegnede bord.

MØTEROM. Skyvedørsvegg i styrerommet (t.v.) er laget av perforert aluminium for å gi akustisk demping i rommet. Det er printet foto direkte på platene.

PROSESS arealer før og under riving.

RESEPSJONSOMRÅDE MED POSTROM. Postrommet har glass mot fellesareal med overlys , og tett finèrt vegg mot passasje og møterom.

STÅLDETALJER til glassvegger ol. er basert på enkle skisser og primært løst på stedet med stålleverandør.  Pulter har spesialtegnede skjermvegger med

akustisk dempende filt og hylle på siden. Utsmykking består av prosessbilder,perforert akryl for akustisk demping.

INFOSKJERMER spesialdesignet  i råstål har innfelte dataskjermer som viser forskjellige områder ved bedriften.

Stålskivene har et dreiemoment og kan danne en åpen eller lukket løsning mellom besøksområde og kantine. Sofabenk med fastmonterte bord av råstål.

Spesialtenede «FLEXIBOXER» med funksjon som garderobebox, sittebox, printbox, sorteringsbox. Hvert område har en av hver. Motivene på glassene

er hentet fra Usbls billedarkiv, og utgjør et galleri over gamle byggeprosjekter. Boksene er plassert slik at de skjermer arbeidsplasser fra gangsone.