_________________________________________________________________________________________________________________________

FELLESAREALER /GLASSGÅRD VIKA ATRIUM


ADRESSE: Munkedamsveien 45

FERDIGSTILT: 2008

ARBEIDSOMFANG: Rehabilitering fellesarealer,fasader, tre trappeløp,innganger leietagere etc. nytt vindfang,

og skiltplan.


AREAL: 4000m2 ( rehabilitert fellesområde)

MAREIALBRUK/MILJØ: varige naturmaterialer.

hovedsaklig, heltre valnøtt, beiset eik, glass og hvit granitt. 


BELYSNING: lystoffrør innfelt i gipshimling, med innslag av halogen for effektlys. Stor (D 2,5m) stål og glass lysekrone.


PROSJEKTLEDER LA: ellen ledsten, int ark mnil


ENTREPRENØR: JI-Bygg AS

BYGGHERRE: Olav Thon Gruppen

BRUKER: leietagere, hotell -og konferansegjester i atriet.

OPR. ARK./ BYGGEÅR: Lysaker Mølle / 1989PROSJEKTERLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html
TILBAKELEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PROSJEKTER.html
KONTORETLEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_FIRMAOPPLYSNINGER.html
PRESSE
LEDSTEN_ARKITEKTUR_AS_PRESSE_ETC._3_PROSJEKTPRESENTASJONER.html

.

Da LEDSTEN ARKITEKTUR AS fikk i oppdrag å oppgradere inne i  atriet, fremsto arealene som svært utdatert med rosa/lilla / blå fasader . Dunkel belysning med utelykter og ødelagte metallhimlinger mange steder.

Trappene hadde liggende stålrekkverk som ikke

tilfredstiller dagens krav til sikkerhet mot klatring.

Ti meter høye plasttrær og småblomster bidro til å

gjøre arealene lite tiltalende.


se AREALER FØR OPPGRADERING


Bygg fra 80 tallet er en tung materie å gripe fatt i.

Materialer og formspråk som har kvaliteter fra byggets opprinnelse kan være vanskelig å se blant rosa pynteborder og dunkle metallhimlinger . En lang tankeprosess i forhold til valg av nye temaer og bevaringsverdige elementer var derfor nødvendig.


All sten, og stål er bevart. ut over det er

himliger og vegger erstattet av nye

materialer. Hele atriets fasade er malt hvit.

Bak atriumsheisene er det en tidligere usylig veggskive som vi har valgt å kle med finer for å oppnå en stor flate av treverk som bakgrunn for stålet. Sammen med lameller av valnøtt på alle gulv i trappene, har vi fått inn et vennlig materialet mot den hvite stenen og stålet.


PRESSENTERT I NILS ÅRBOK 2009

SPESIALDESIGNEDE STÅLLAMELLER  MED VARME OG LYS

Hele atriet har fått ny skiltplan. Pyloner og skilt er spesialdesignet av

Ledsten Arkitektur AS, tekst er utarbeidet og levert i samarbeid med Signex

NYTT VINDFANG


Den  gamle mørke rotunden i vika atrium var ødelagt ut over reprasjon, og måtte erstattes med et nytt vindfang. (se før bilder VA)


En ny løsning åpnet mulighetene for å slippe lys inn i ankomstarealene, angi rettning inn mot

atriet, og lage en sterk markør av inngangspartiet. Vindfanget skulle være moderne og fylle dagens krav til komfort , uten å bryte med materialer og

formspråk som ligger i bygget fra før.


En kraftig ramme i sten er skjøvet på skrå inn i bygningskroppen, dette grepet vrir inngangen i tetning mot atriet og trappen på innsiden er rettet opp for å følge denne aksen.


Bredden på selve åpningen i byggningskroppen er smal. Ved å skråstille omrammingen blir den 1/3 større enn hullet tilsier, noe som gir plass til store  skyvedører  og  isolerglass  i siden.

Dette gir lys og utsyn fra de tidligere lukkede arealene.


Varmluft blåses ut av spalter i siden på rammen,  sammen med kraftige varmekabler i gulvet, denner dette en varmesluse på kalde dager.

Mekanikken  og inspeksjon for skyvedørene er gjemt bak integrerte rister i himling, og armaturer er som spalter er felt inn i veggene.